4 Ülke 4 Kitap Proje Detayları 2018-12-12T05:09:30+00:00

4 Ülke 4 Kitap Projesi Detayları

(4 Countries 4 Books Projec Details)

Erasmus Plus kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı’nın desteklediği Türkiye koordinatörlüğünde Litvanya, Letonya ve Romanya ortaklı 4 farklı ülkeye ait öğrencilerin İngilizce çevirisi yapılmış 4 farklı kitabı okuyarak, kitapta geçen konuların, karakterlerin, coğrafyanın, tarihi yapıların yerinde görülüp incelenmesi ile kültürlerin birlikte İngilizce öğrenme becerilerini ve birbirlerini daha iyi tanımalarını İngilizce konuşarak sağlama projesi. Bu proje ile İngilizce’yi kitap okuyup, yaparak ve yaşayarak öğrenme yaklaşımı ile İngilizce öğrenmeleri sağlanmış olunacaktır. Ayrıca 4 farklı ülkeye ait öğrencilerin günlük hayatta İngilizce diyalog kurarak öğrenmeleri kolaylaşacaktır.

 

Proje Faaliyetlerinde Uygulanacak Çalışmalar

  1. İngilizce Konuşma Günleri
  2. İngilizce Diyalog Ünitesi
  3. İngilizce Konuşma Kulübü
  4. 4 ülke kültürüne ait 4 kitabın okunması yerinde incelenmesi

 

Bu Projenin Amaçları:

Yabancı dilde öğrencilere erişim sağlanacak.

Öğrencinin yabancı dile karşı olumlu tutum, ilgi, isteklilik ve katılımı sağlanacak.

Öğrenciler İngilizce’nin evrensel bir dil olduğunu ve dil öğrenmenin önemini kavrayacak.

Öğrencinin sınıfta hata yapmaktan korkmaması ve kendini rahat hissetmesi sağlanacak.

Öğrencini dışa dönüklüğü ve özgüveni artacak.

Öğrenciler yabancı dili günlük hayatında kullanmaya başlayacak.

Öğrencilerin yabancı dilde kitap okuma oranında artış sağlanmış olacak.

Erasmus Plus the Turkey National Agency for the support of Turkey under the coordination of Lithuania, Latvia and Romania partnered by reading 4 4 different books in English translation was made of students belonging to different countries, books on the subject, characters, geography, along with the culture by examining seen over the historic structures of English learning skills and project of providing English speaking by getting to know each other better. With this project, English will be provided to learn English by reading, doing and living. In addition, students from 4 different countries will be able to learn how to communicate in English in daily life.

Work on Project Activities :

  1. English Speaking Days
  2. English Dialog Unit
  3. English Speaking Club
  4. Reading of 4 books of 4 countries

Objectives of this Project:

Access to foreign language students.

Positive attitude, interest, willingness and participation of the student in foreign language will be provided.

Students will understand that English is a universal language and the importance of language learning.

Students will not be afraid of making mistakes in class and will be made to feel comfortable.

The outwardness and self-confidence of the student will increase.

Students will begin to use foreign language in their daily life.

The rate of reading books in foreign language will be increased.