Tut Elimi Proje Detayları 2018-12-11T14:02:23+00:00

Elimi Tut Proje Detayları

(Hold My Hand Project Details)

Erasmus Plus projeleri kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen “Elimi Tut” projesi. Projemiz kapsamında okul öğretmenlerimiz Finlandiya ve İtalya’da bulunan kurs merkezlerinde Eğitim Koçluğu konusunda eğitim almışlardır. 2018 Mart ayında 5 öğretmenimiz İtalya’da, 2018 Nisan ayında 6 öğretmenimiz Finlandiya’da Eğitim Koçluğu kurslarına katılmışlardır. Öğretmenlerimiz aynı zamanda İtalya ve Finlandiya eğitim sistemleri hakkında bilgi edinmişlerdir.

Eğitimde koçluk sistemi ile öğrencilerin ihtiyaçlarına çözüm bularak eğitimde yeni bir yaklaşımla strateji geliştirmeyi amaçladık. Okulumuzda yapılan Eğitim Koçluğu vasıtası ile öğrenci gerek okul yaşamında gerekse yaşamın diğer alanlarında kendini tanımakta, değerlendirmekte, farkındalığı artmakta, çözüm bulmakta, yaratıcı düşüncelere yönelmekte, vizyon oluşturmakta, hedef belirlemekte, eylem adımları atmakta, harekete geçmekte, anlayarak etkin okumayı öğrenmekte, hafıza tekniklerini öğrenmekte, yaşamın her alanında başarısını arttırmaktadır. Ayrıca farklı ülkelerde uygulanan eğitimde koçluk uygulamaları ile öğrencilerin sorunlarını çözmede pozitif ve sürdürülebilir sonuçlar elde etmekteyiz. Devam eden süreçte öğretmenlerimizin İtalya ve Finlandiya ülkesinde aldığı Eğitim Koçluğu ve Mentörlük kursları sayesinde öğrencilerin ders başarılarında artış sağlanacak olup mutlu birey olmaları yolunda büyük adım atılacaktır.

Plus projects supported by Turkey within the scope of the Erasmus National Agency “Hold my hand” project. Within the scope of our project, our school teachers were trained in Training Coaching at the course centers in Finland and Italy. In March 2018, 5 of our teachers were in Italy, and in April 2018, 6 of our teachers attended training coaching courses in Finland. Our teachers have also learned about Italian and Finnish education systems.

We aimed to develop a strategy with a new approach in education by finding a solution to the needs of students with the coaching system in education. In our school by means of Education Coaching, students learn to recognize and evaluate themselves in school life or in other areas of life, to find solutions, to think about creative thoughts, to form vision, to set goals, to take action steps, to take action, to learn by reading effectively, to learn memory techniques. increases success in all areas of life. In addition, in coaching practices in different countries, we achieve positive and sustainable results in solving the problems of students. In the ongoing process, thanks to the Education Coaching and Mentoring courses our teachers receive in Italy and Finland, students will be given an increase in their course achievement and a big step will be taken to be happy individuals.